መታን ክርሕብ

ኢሳቅ ምሳሌ እቶም ብማይን ብመንፈስን ዳግም ዝተወልዱ ውሉድ ኣምላኽ የመልክት። ገላ 4:22-31 ከምቲ ናይ ኣብርሃም ዘበለ ኩሉ ይስሓቅ ዝወረሰ፡ ከምኡ’ውን እቶም ውሉድ ኣምላኽ; ብኽርስቶስ ወረስቲ ኣምላኽ እዮም። ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ …