ስምዒታዊ ተዓጻጻፍነት

“ነኽናኺ” ወይስ “መኰማስዕዒ”፧ ስምዒታዊ ተዓጻጻፍነት ማለት ትኽኽል ዝዀነ ስምዒት ኣብ ትኽኽል ሰብን ኣብ ትኽኽል ኩነትን ብግቡእ ናይ ምትግባር ክእለት ምህላው እዩ። እዚ ኸኣ ኣብዚ ናይ ምድራዊ ጉዕዘና ኣገዳስነት ኣለዎ። ከምቲ …

Power of Vulnerability

One way to manifest humility is by being vulnerable. In bible, one of our calling is to be vulnerable, which most often we are unwilling to do. Vulnerability is about …

ግዳይን ሳዕቤኑን (3ይ ክፋል)

እቲ ኣብ ኢድ ከተርቲ ዝወደቀ መንገደኛ፡ ድሕሪ ‘ቲ ዝገጠሞ ዘይተጸበዮ ሓደጋን ማህሰይትን፡ ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ተንጠልጢሉ ከሎ፡ በቲ መገዲ ዝሓልፍ ዝነበረ ርሕሩሕ ሳምራዊ ናብኡ “መጺኡ ርእይዎ”። ሉቃ10:33 እዛ “መጸ” …

ኣእምሮኣዊን ስምዒታዊን

ናይ ህይወትና ማእኸል እሔር‘ዩ። ኣብ መንፈስና ሓዲሩ ኸኣ ይሰርሕ። ምሳ 20:27 “መብራህቲ እግዚኣብሄር መንፈስ ሰብ እዩ፡ ንሱ ንብዘሎ ውሻጠ ልቢ ይምርምሮ።” ብመንፈስና ንእሔር ነምልኾ። ዮሃ4: 23,24 እዚ ማለት ግና ብዛዕባ …

ግዳይን ሳዕቤኑን (2ይ ክፋል)

ኩሉ ንትምህርትና ስለ ዝተጻሕፈ፡ ካብዚ ኣብ ሉቃ 10:25 ተዘጊቡ ዘሎ መወዳእታኡ ዝጸበቀ ዘሕዝን ፍጻሜ ንመሃሮ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ኣሎ። እቲ ከታሪ፡ ጸላእ ሰብ ዝዀነ ሰይጣን’ዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ፥ …

ግዳይን ሳዕቤኑን (ሉቃ 10: 25-37)

ኣብዚ ታሪኽ፡ ሓደ ፈላጥ ሕጊ ንየሱስ ከምዚ ኢሉ ምስ ሓተቶ ብምስላ ዝተዛረቦ እዩ። ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ ምስ በለ፡ እቲ ፈላጥ ሕጊ ርእሱ ከጽድቅ ደልዩ፡ ብጻየይ’ከ መን እዩ፧ ኢሉ ምስ …

A HEALTHY INFLUENCE

I have seen exemplary believers who have an attractive lifestyle and a soul free of conceit. Their personality is so infectious that when you get closer to them, you get …

ድንጋጸ

ኩልና ብብዙሕ ነገር ንሓልፍ ኢና። ከከም ዓቅምኖ ንገጥሞ ናይ ህይወት ሰልፊ ከም ዘሎና፡ ናይ ኣደባባይ ምስጢር’ዩ። ካብዚ ናይ ህይወት ሓቂ ከኣ ወልሓደ ዘምልጥ የልቦን። ንገዛእ ርእሱ ክኽሕድ ዝደለየ እንተዘይኰኑ፡ ገዛእ …

መታን ክርሕብ

ኢሳቅ ምሳሌ እቶም ብማይን ብመንፈስን ዳግም ዝተወልዱ ውሉድ ኣምላኽ የመልክት። ገላ 4:22-31 ከምቲ ናይ ኣብርሃም ዘበለ ኩሉ ይስሓቅ ዝወረሰ፡ ከምኡ’ውን እቶም ውሉድ ኣምላኽ; ብኽርስቶስ ወረስቲ ኣምላኽ እዮም። ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ …